Chào mừng bạn đến với Web: DAIHOCTUXA.EDU.VN. Tháng 07-2024, Khai giảng các lớp học tại TP.HCM: 1/Các lớp thạc sĩ: QL Kinh Tế, QL Xây Dựng; 2/Đại học ĐT trực tuyến: (vb 1, vb 2, LT); Thi đạt đủ môn được xét TNĐH– KG lớp học mới hàng tháng. Ngành ĐT: CN Luật, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung, Kế toán...; 3/ Lớp BDNVSP GV ĐH, CĐ; Lớp BD theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GV ĐH; 4/Trường Đại học Y tế Công cộng ĐT ngắn hạn cấp chứng chỉ Y tế tại TP.HCM :QL bệnh viện, PP n/c khoa học trong bệnh viện, sư phạm y khoa cơ bản, công tác XH trong bệnh viện, BD theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp chuyên ngành Y tế; 5/BD Ngạch CVC, CV, BD Lãnh đạo, QL cấp phòng; 6/Thi và cấp CC tin học cơ bản/nâng cao 7/ Thi và cấp CC nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa/quốc tế; 8/ Thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh B1
>>TIN BÀI QUA ẢNH<<

CHƯƠNG TRÌNH CÁC LỚP: BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH, CHUYÊN VIÊN, BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG

 


CHƯƠNG TRÌNH CÁC LỚP: BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH, CHUYÊN VIÊN, BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG

 

KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN LINH HOẠT VỚI NHIỀU ƯU VIỆT:


TẦM QUAN TRỌNG CỦA KHÓA HỌC


LỢI ÍCH KHÓA HỌC

 

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 

       THỜI GIAN HỌC: Khóa học kéo dài 2-6 tuần

       HÌNH THỨC HỌC: Học trực tuyến và làm bài thi online ngay cuối khóa học

       LỊCH HỌC: Học vào buổi tối & Cuối tuần

       TÀI LIỆU: Cung cấp miễn phí cho học viên

       ĐIỀU KIỆN THAM GIA KHÓA HỌC: Học viên cần máy tính/ điện thoại có kết nối mạng khi tham gia khóa học


ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ

 

* NGẠCH CHUYÊN VIÊN

- Cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên và tương đương trong các cơ quan, đơn vị chưa có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên;

 - Công chức ngạch cán sự và tương đương có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự và chuẩn bị thi ngạch chuyên viên;

 - Người thực hiện chế độ tập sự công chức loại C, tập sự viên chức hạng 3 chưa có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên;

 - Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

 

* NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH

- Công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng II trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính;

 - Công chức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III trong các đơn vị sự nghiệp công lập đã có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên;

 - Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

 

* LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG

- Công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương.

- Công chức, viên chức được quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương.

- Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

 

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

-  

-       03 ảnh 3*4

-       01 Bản CMT/CCCD photo

-       Chứng chỉ chuyên viên photo (đối với học chuyên viên chính )

   -  - 01 Phiếu đăng ký học (theo mẫu), điền đầy đủ thông tin

 

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC 

TẢI MẪU ĐĂNG KÝ VỀ TẠI ĐÂY